Conversation Between Kyba and minhphuonghappyvisa

1 Visitor Messages

  1. Đi du lịch c, nghỉ ngơi, thăm thn nhn v bạn b tại c. Với loại visa ny, người được cấp visa uc được php tạm lưu tr tại c 3 thng, 6 thng hoặc 1 năm.
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1